Vi utfører alle typer
taksering av bolig

Markedsverdi er nøkkelbegrepet i all taksering. Det er som oftest sammenligningsmetoden som legges til grunn ved boligtaksering.

BOLIG
Vi kan hjelpe deg med
Markedsverdi ved salg

Markedsverdi er nøkkelbegrepet i all taksering og tradisjonelt har takseringsoppdrag basert seg på å anslå markedsverdien for en eiendom. Den internasjonale takseringsbransjen har lenge hatt den oppfatning at en takstmann skal kunne taksere en eiendom til ethvert formål og ut fra en oppdragsgivers ønsker. Verdibildet for en eiendom kan variere alt ettersom hvilket verdigrunnlag man velger og hvilke forutsetninger som legges til grunn.

Formuesverdi ved skatt

Dette er for så vidt likt med forrentningsverdi og likt med verdi basert på dagens bruk av eiendommen.

Vi seksjonerer alle typer eiendommer.

Dette er for så vidt likt med forrentningsverdi og likt med verdi basert på dagens bruk av eiendommen.

Takst ved ekspropriasjon

Som hovedregel legges bindende reguleringsplaner til grunn ved vurdering av ekspropriasjonserstatning.

Unntak. De to viktigste unntakene er strøksprisprinsippet og offentlige anlegg:Strøksprisprinsippet.

Baserer seg på at likhets og rettferdighetshensynet legitimerer en annen erstatningsutmåling enn gjeldende reguleringsplan. Her vil erstatning for fellesarealer i et utbyggingsområde beregnes etter en utjevnet pris for arealet i hele området.  Fellesarealer er typisk; park, veger, lekeplasser og lignende som brukes av beboerne til felles utnyttelse. f.eks. Rt. 1996 s. 521 (s. 532)f.eks. Rt. 2006 s. 473 (avsnitt 28)

Offentlige anlegg. Baserer seg på at det flyttes en utbyggingsinteresse fra den private grunneier over på det offentlige (verdien av arealet legges «dødt»). Her vil det være urimelig at erstatningen skal utmåles på bakgrunn av verdien på et areal som er regulert til offentlig utnyttelse. Offentlige arealer kan typisk være; offentlig veg, gravlund og andre lignende offentlige anlegg.Rt. 1996 s. 521 (s. 539) Rt. 1993 s. 409

Forhåndstakster

Takst på en eiendommen som planlegges oppført. Prinsippet «verdi basert på dagens bruk» legges til grunn. Verdien ansettes under forutsetninger, som hvis de ikke blir innfridd gjør at rapportkonklusjonen er verdiløs.

Tomtetakster

Primært benyttes sammenligningsmetoden for verdiansettelsen. Sekundært benyttes andre metoder. Eiendommens reguleringsformål er sentralt.

Verditakst av utviklingseiendommer

Utviklingseiendom favner over enkle tomter til store komplekse eiendommer. Verdisetting baserer seg på et marked for kjøp av framtid eiendom, oftest er dette en eiendom som utvikles til boligformål. Residualmetoden legges som regel til grunn for å finne markedsverdien til en utviklingseiendom. Residualmetoden bygger på at verdien av et ferdig utviklet prosjekt sannsynligvis er større enn kostnadene som må til for å bygge prosjektet.

Andre verdivurderinger og tjenester

Leieverdi
Vurdering av leienivået på et bygg eller eiendom.

Oppmåling av boligens areal
Arealoppmåling utføres på stedet etter gjeldende bransjestandard.

Special Value
Verdien som gjenspeiler verdien en spesiell kjøper vil betale.

Verdi basert på alternativ bruk
Dette er en verdi som fastsettes under forutsetning av at alternativ utnyttelse av eiendommen enten det er en realitet eller kan bli det.

Tilbakedatert verdi
Et oppdrag hvor det er et ønske om at verdien som fastsettes skal være relatert til en historisk dato.

Verdi hvor byggets verdi og tomtens verdi skal angis separat
Her er oppgaven å sette en verdi for bygningsmassen og tomten separat.

Andre verdier
Låneverdi, verdi ved tvangssalg, teknisk verdi og forsikringsverdi.

Takster, prisliste.

Takster utenfor bysentrum faktureres med kr. 750 i kjøretid pr time + kr. 7 pr km. Timearbeider faktureres med kr. 1750 pr time.
Oppdrag
Boligtype
Areal
Grunnpris
Tillegg for verditakst
Tillegg for utleiedel
Tillegg kjøring
Oppdrag
Verditakst
Boligtype
Enebolig
Areal
0 - 100
Grunnpris
7160kr
Tillegg for verditakst
Tillegg for utleiedel
500kr
Tillegg kjøring
400kr
Oppdrag
Verditakst
Boligtype
Enebolig
Areal
100 - 200
Grunnpris
7480kr
Tillegg for verditakst
Tillegg for utleiedel
500kr
Tillegg kjøring
400kr
Oppdrag
Verditakst
Boligtype
Enebolig
Areal
200 - 300
Grunnpris
8200kr
Tillegg for verditakst
Tillegg for utleiedel
500kr
Tillegg kjøring
400kr
Oppdrag
Verditakst
Boligtype
Rekkehus
Areal
0 - 100
Grunnpris
6950kr
Tillegg for verditakst
Tillegg for utleiedel
Tillegg kjøring
400kr
Oppdrag
Verditakst
Boligtype
Rekkehus
Areal
100 - 200
Grunnpris
7500kr
Tillegg for verditakst
Tillegg for utleiedel
500kr
Tillegg kjøring
400kr
Oppdrag
Verditakst
Boligtype
Leilighet
Areal
0 - 50
Grunnpris
5700kr
Tillegg for verditakst
Tillegg for utleiedel
Tillegg kjøring
400kr
Oppdrag
Verditakst
Boligtype
Leilighet
Areal
51 - 70
Grunnpris
6180kr
Tillegg for verditakst
Tillegg for utleiedel
Tillegg kjøring
400kr
Oppdrag
Verditakst
Boligtype
Leilighet
Areal
71 - 90
Grunnpris
6480kr
Tillegg for verditakst
Tillegg for utleiedel
400kr
Tillegg kjøring
400kr
Oppdrag
Verditakst
Boligtype
Leilighet
Areal
91 - 100
Grunnpris
6690kr
Tillegg for verditakst
Tillegg for utleiedel
400kr
Tillegg kjøring
400kr
Oppdrag
Verditakst
Boligtype
Leilighet
Areal
101 - 140
Grunnpris
7080kr
Tillegg for verditakst
Tillegg for utleiedel
400kr
Tillegg kjøring
400kr
Oppdrag
Verditakst
Boligtype
Borett
Areal
0-50
Grunnpris
5620kr
Tillegg for verditakst
Tillegg for utleiedel
400kr
Tillegg kjøring
400kr
Oppdrag
Verditakst
Boligtype
Borett
Areal
51-100
Grunnpris
6000kr
Tillegg for verditakst
Tillegg for utleiedel
400kr
Tillegg kjøring
400kr
Oppdrag
Tilstandsrapport
Boligtype
Leilighet
Areal
1-roms
Grunnpris
11800kr
Tillegg for verditakst
2500kr
Tillegg for utleiedel
700kr
Tillegg kjøring
400kr
Oppdrag
Tilstandsrapport
Boligtype
Leilighet
Areal
2-roms
Grunnpris
12500kr
Tillegg for verditakst
2500kr
Tillegg for utleiedel
700kr
Tillegg kjøring
400kr
Oppdrag
Tilstandsrapport
Boligtype
Leilighet
Areal
3-roms
Grunnpris
14500kr
Tillegg for verditakst
2500kr
Tillegg for utleiedel
700kr
Tillegg kjøring
400kr
Oppdrag
Tilstandsrapport
Boligtype
Leilighet
Areal
4-roms
Grunnpris
15500kr
Tillegg for verditakst
2500kr
Tillegg for utleiedel
700kr
Tillegg kjøring
400kr
Oppdrag
Tilstandsrapport
Boligtype
Leilighet
Areal
Stor
Grunnpris
Avtales
Tillegg for verditakst
Tillegg for utleiedel
Tillegg kjøring
Oppdrag
Tilstandsrapport
Boligtype
Rekkehus
Areal
Rekkehus
Grunnpris
Avtales
Tillegg for verditakst
Tillegg for utleiedel
Tillegg kjøring
Oppdrag
Tilstandsrapport
Boligtype
Enebolig
Areal
Enebolig
Grunnpris
Avtales
Tillegg for verditakst
Tillegg for utleiedel
Tillegg kjøring
Ta kontakt med oss

Ta en rask titt på våre ofte stilte spørsmål

Kontakt Informasjon

Fyll ut skjemaet så kommer vi til deg så raskt som mulig

Takk for henvendelsen din! Vi vil komme tilbake til deg så snart som mulig.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Bilder av våre stolte prosjekter

Her er noen av de mest stilte spørsmålene våre, vi håper dette svarer på spørsmålet ditt, hvis ikke kontakt oss.