Bohavet AS er et ingeniørfirma som driver med taksering og tilstandsvurdering av fast eiendom. Vi leverer takster og boligsalgsrapporter til privatmarkedet ved boligsalg og til nærings og offentlig virksomhet ved salg av næringseiendommer.

Hovedmengden av våre utførte oppdrag har alltid vært verditakster og boligsalgsrapporter. Vi er i dag tre takstingeniører som utfører befaringer og samlet utførte vi rundt 1600 verditakster og boligsalgsrapporter i 2014. Vi har drevet med taksering siden 1997 og har opparbeidet en solid kunnskap om markedet vi opererer i. Kundene er privatpersoner, eiendomsmeglere, banker, eiendomsutviklere, utbyggere, næringsdrivende og offentlig virksomhet.

Hva er en verditakst

og hvilke bruksområder har en verditakst

Verditakst utføres for å finne markedsverdien på boligen. Verditakst er en enkel teknisk vurdering av boligen med en økonomisk konklusjon. Verditakst brukes først og fremst ved salg av boliger. Andre forhold som verditaksten brukes til er ved refinansiering av boliglån, opphør av samboerskap/ekteskap, vurdering av borett, skifte ved dødsbo, arveoppgjør, og andre lignende forhold der en eller flere parter har behov for å få dokumentert verdiene av en eiendommen.

Hva er en boligsalgsrapport

og hvilke bruksområder har en boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport er en teknisk tilstandsanalyse av boligen. Under en boligsalgsrapport inspiseres og vurderes hver bygningsdel av boligen. Formålet er å avdekke feil eller andre forhold med boligen som har betydning for alle partene som er involvert i salgsprosessen. Boligsalgsrapporten benyttes i hovedsak ved salg av brukte boliger, men har også anvendelsesområder som beskrevet til verditaksten. Alle boligsalgsrapporter leveres i tillegg med en integrert verditakstdel.